+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Elektrociepłownia Siekierki Warszawa

Inwestor: PGNiG TERMIKA S.A.
Inwestycja: Instalacja SCR – katalitycznego odazotowania spalin kotła
w elektrociepłowni Siekierki

Zakres opracowania:
Biuro Optimal Design of Structures miało możliwość opracowania kilku projektów na potrzeby tej inwestycji, są to m.in.:

  • projekt wzmocnień konstrukcji kotłowni,
  • projekt konstrukcji wsporczej reaktora SCR,
  • projekt podestów technologicznych,
  • projekt konstrukcji stalowej reaktora SCR,
  • projekt konstrukcji stalowej kanałów spalin – przed reaktorem SCR,
  • projekt konstrukcji stalowej kanałów spalin – za reaktorem SCR.

 

Każdy z projektów obejmował obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz dokumentację rysunkową – rysunki zestawcze i warsztatowe.

Do opracowania projektów wykorzystano skaning laserowy istniejącego budynku kotłowni, który pozwolił na dokładne wpasowanie się projektowanych obiektów w obszar istniejących konstrukcji.

GALERIA

Scroll to Top