+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Elektrownia Dolna Odra - analiza i wzmocnienia konstrukcji budynku kotłowni

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Inwestycja: Projekt wykonawczy wzmocnień i napraw konstrukcji stalowej budynku głównego w obszarze kotłowni na terenie Elektrowni Dolna Odra

Zakres projektu:

  1. Zaawansowana analiza konstrukcji stalowej budynku kotłowni.
  2. Projekt warsztatowo-montażowy napraw i wzmocnień opracowany na podstawie wyników analizy.

ANALIZA KONSTRUKCJI
W celu oszacowania wielkości sił wewnętrznych w elementach konstrukcji, zastosowaliśmy zaawansowane modele obliczeniowe, uwzględniające:
– pracę elementów poza zakresem sprężystym (model sprężysto- plastyczny materiału),
– uszkodzenia konstrukcji,
– spadek sztywności elementów ulegających wyboczeniu.

W ramach projektu, opracowaliśmy szereg modeli obliczeniowych, które można podzielić na 2 grupy:
– model globalny,
– modele lokalne (wycinkowe).

  • Model globalny posłużył nam do oszacowania wielkości sił wewnętrznych w konstrukcji.
  • Modele lokalne posłużyły nam do określenia charakterystyk wybranych elementów (nośności i sztywności), które następnie zaimplementowaliśmy do modelu globalnego, co umożliwiło dokładniejsze obliczenie sił wewnętrznych w elementach konstrukcji.

Model globalny

Analiza postaci i sił krytycznych w stężeniach pionowych konstrukcji:

Określenie granicznej nośności granicznej rozciąganych elementów stężeń pionowych:

Zerwany węzeł

Lokalizacja karbu

Analiza porównawcza osiadań budynku kotłowni na podstawie pomiarów geodezyjnych oraz pomiarów z wykorzystaniem chmury punktów:

WZMOCNIENIA I NAPRAWY

Scroll to Top