+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Elektrownia Dolna Odra - konstrukcje wsporcze SCR

Inwestor: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Inwestycja: Instalacja katalitycznego odazotowania spalin w elektrowni Dolna Odra

Zakres opracowania:
Biuro Optimal Design of Structures miało za zadanie zaprojektowanie konstrukcji wsporczych pod 4 reaktory SCR, wraz z podestami remontowymi. Dodatkowo wykonaliśmy kilka mniejszych projektów uzupełniających, m.in.: kanały za elektrofiltrami czy estakady pod trasy kablowe. Projekt rozpoczęliśmy w 2018 roku od etapu projektu budowlanego, poprzez projekty wykonawcze, aż do projektu warsztatowo-montażowego.

Wyzwania inżynieryjne związane z projektem:
– współpraca przy koordynacji modeli 3d (BIM),
– skomplikowana geometria konstrukcji, związana z wymogiem omijania istniejących elementów konstrukcyjnych i kanałów,
– modelowanie z „chmurą punktów”, dzięki czemu wykorzystano maksymalnie dostępną przestrzeń oraz zapewniono bezproblemowy montaż,
– ograniczenia gabarytów i ciężarów elementów wysyłkowych – podyktowane udźwigiem i zasięgiem specjalnie zaprojektowanych dźwigów.

GALERIA

Scroll to Top