+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Hala produkcyjna

Rok realizacji projektu: 2022

Tonaż: 480 t

ZAKRES:
Projekt konstrukcji stalowej i żelbetowej

Dla generalnego wykonawcy Hydrobud KK wykonano projekt konstrukcji hali produkcyjnej. Hala dwunawowa o rozpiętościach naw 40 m i 36 m z trzema torowiskami suwnic. Konstrukcja została dostosowana do realizacji w dwóch etapach. Belki podsuwnicowe zaprojektowano w schemacie wieloprzęsłowym co wymagało szczegółowej analizy zmęczeniowej konstrukcji belek i ich połączeń.

Scroll to Top