+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Spalarnia śmieci Kempten

Rok – 2017
W zakresie prac projektowych było:
– inwentaryzacja istniejącej konstrukcji z oceną stanu technicznego
– aranżacja instalacja oczyszczania spalin z szczególny uwzględnieniem instalacji odpopielania i odazotowania spalin
– projekt konstrukcji wsporczej wyspy VDK, filtra workowego oraz DeNOx
– projekt kanałów spalin
– obliczenia statyczne filtra workowego
– wzmocnienia istniejących konstrukcji wsporczych
– nadzór autorski

W ramach prac dostarczono kompletną usługę projektową, od etapu prac przedmiarowych i aranżacyjnych do etapu dokumentacji warsztatowej, nadzoru autorskiego i dokumentacji powykonawczej. Komplet dokumentacji bezproblemowo przeszedł weryfikację statyka sprawdzającego po stronie Klienta w Niemczech. Dokumentacja warsztatowa spełniała wymogi systemu antykorozyjnego Duplex oraz specjalne wymagania dotyczące plików .nc wg standardu warsztatu.
Łączny ciężar zaprojektowanych konstrukcji: ok. 220 ton.

GALERIA

Scroll to Top