+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Projekt warsztatowy ram stalowych pod estakadę przenośnika taśmowego - kopalni miedzi w Chinach

Rok realizacji projektu: 2018

Tonaż konstrukcji: 600t

Przedmiot opracowania: Projekt warsztatowy ram stalowych pod estakadę przenośnika taśmowego.

Opis: Projekt obejmował dokumentację warsztatową trzynastu podpór przenośnika taśmowego do kopalni miedzi. Każda podpora stanowiła indywidualną konstrukcję o innej geometrii, dostosowaną
do lokalizacji, warunków gruntowych i rzędnej wysokościowej. Wykonano trzynaście niezależnych projektów.

GALERIA

Scroll to Top