+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Modernizacja górniczego wyciągu szybowego

Rok realizacji projektu: 2019

Tonaż konstrukcji: 12t

Modernizacja górniczego wyciągu szybowego miała na celu dostosowanie urządzeń do zwiększonej zdolności wydobywczej.

Zakres projektu obejmował:
– Projekt wzmocnienia i przebudowy konstrukcji wsporczej zbiornika wyładowczego w nadszybiu
– Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zbiornika wyładowczego oraz zsuwni i zbiornika odmiarowego na poziomie -765

W ramach projektu dokonano inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącej konstrukcji wsporczej zbiornika wyładowczego. W trakcie prac inwentaryzacyjnych wykorzystano chmurę punktów. W dalszym etapie zaprojektowano wzmocnienie, naprawy oraz przeróbkę konstrukcji pod nowy, większy zbiornik.
Dodatkowo w ramach projektu wykonano obliczenia zbiorników oraz zsypu zlokalizowanego pod ziemią, na poziomie -765m

Scroll to Top