+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Ekspertyza techniczna kanałów spalin na odcinku OPP – ESP

Rok: 2020-2021

Zakres prac:
Prace obejmowały kompleksową ekspertyzę kanałów spalin na odcinku pomiędzy wylotem z OPP aż do wlotu do ESP. Wykonano pomiary grubości poszycia kanału, pomiary ugięć i deformacji kanału
z wykorzystaniem skanu laserowego i chmury punktów, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe łącznie
z analizą geometrycznie i materiałowo nieliniową
z uwzględnieniem istniejących imperfekcji geometrycznych uzyskanych z pomiarów laserowych.

Na podstawie uzyskanych rezultatów, wykonano kompletną dokumentację warsztatową wzmocnień zarówno wnętrza kanału jak i zewnętrznych elementów zawiesi – uwzględniając kolejność wykonywania prac montażowych bez konieczności demontażu istniejących zawiesi.

Ekspertyzę wykonano dla łącznie 12-stu kanałów.

GALERIA

Kliknij aby powiększyć

Scroll to Top