+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Odtworzenie konstrukcji stropów nawy LUVO w kotłowni węglowej

Rok realizacji: 2023

Tonaż: 340 t

Zakres opracowania:
Pomiary geodezyjne z użyciem chmury punktów oraz Projekt warsztatowy odtwarzanej konstrukcji

Dla naszego stałego Partnera wykonaliśmy projekt warsztatowy odtwarzanej konstrukcji stalowej, która uległa uszkodzeniu. Uszkodzeniu uległy trzy poziomy od poziomu +30,40m do poziomu 0. Istotnym w tym projekcie było wykorzystanie chmury punktów, do zbadania zakresu uszkodzeń i powstałych deformacji, w celu dokładnego zamodelowania połączeń z elementami, które nie podlegały wymianie. Główne obliczenia statyczne zostały wykonane przez Zamawiającego, naszym zadaniem było zaprojektowanie połączeń połączeń wraz z analizą wykonywalności. Całość prac projektowych zrealizowano w około 5 miesięcy.

Scroll to Top