+48 531 266 609

44-100 Gliwice, ul. Na Piasku 12a

biuro@ods-projekt.pl

Wzmocnienie konstrukcji osadnika na potrzeby oparcia pomostu

Rok realizacji – 2022
Masa konstrukcji (tylko wzmocnienia) – 18,5t

Inwestycja: Wzmocnienie konstrukcji osadnika na potrzeby oparcia pomostu

Inwestor zaplanował modernizację istniejącego osadnika, która polegała na powiększeniu pomostu opartego na ścianach osadnika. Przebudowie towarzyszyło znaczące zwiększenie punktowych obciążeń bardzo cienkiej ściany osadnika. Dzięki szeregowi analiz oraz zaproponowanym wzmocnieniom było możliwe oparcie pomostu na osadniku.

Zakres projektu obejmował pogłębioną analizę konstrukcji osadnika oraz projekt wykonania wzmocnienia konstrukcji. W ramach projektu wykonano obliczenia metodą elementów skończonych, z uwzględnieniem imperfekcji, nieliniowości geometrycznej oraz materiałowej:
– istniejącej konstrukcji osadnika po zwiększeniu obciążeń
– konstrukcji z uwzględnieniem proponowanych wzmocnień.

Owocem prac jest projekt wykonawczy oraz warsztatowy wzmocnień istniejącej konstrukcji stalowej. Projekt umożliwia wykonanie wzmocnienia, bez koniceczności przerywania pracy urządzeń.

Scroll to Top